Tekrarlayan Tüp Bebek Başarısızlığı

Tekrarlayan Tüp Bebek Başarısızlığı Nedir?

Tekrarlayan embriyo tutunma başarısızlığı, bir çiftin birden fazla tüp bebek denemesi sonucunda hamilelik elde edememesidir. Bu durum, genellikle ardışık üç veya daha fazla tüp bebek denemesinde gerçekleşen başarısızlık olarak tanımlanır.

1. İleri Kadın Yaşı: Kadınların doğal olarak yaşlandıkça üreme kapasiteleri azalır ve doğurganlık oranları düşer. İleri kadın yaşı, genellikle 38 yaş ve üzeri olarak kabul edilir.

 •  Azalan Yumurta Kalitesi: İleri yaşta, kadınların yumurtalıklarında daha az sayıda ve kaliteli yumurta bulunur. Bu durum, döllenme ve embriyo gelişimi için uygun olan sağlıklı embriyo sayısını azaltır. Yumurta kalitesindeki düşüş, tekrarlayan başarısızlık riskini artırır.
 •  Azalan Yumurta Rezervi: İleri yaşta, kadınların yumurta rezervi (yumurtalıklarda kalan yumurta sayısı) azalır. Yumurta rezervinin azalması, her bir tüp bebek denemesinde elde edilebilecek uygun yumurta sayısını azaltır. Bu da tekrarlayan başarısızlık olasılığını artırır.
 • Genetik Anomalilerin Artması: İleri yaşta, genetik anormalliklere sahip embriyoların oluşma olasılığı artar. Bu embriyolar, implantasyon sürecinde başarısızlık yaşayabilir veya gebelik erken dönemlerinde düşükle sonuçlanabilir.
 • Artan Komplikasyon Riski: İleri kadın yaşı, hamilelik sırasında komplikasyon riskini artırır. Bu da tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı riskini etkileyebilir.

2. Tubal faktör (Tüp Sorunları) : Tüplerin durumu tüp bebek tedavisi sırasında önemli bir faktördür.

 • Hidrosalpenks: Tüplerin uçlarında biriken sıvının olması durumudur. Bu durum, embriyonun rahim içine yerleşmesini ve başarılı bir gebelik oluşmasını engelleyebilir. Hidrosalpenksin tedavi edilmeden tüp bebek tedavisine devam edilmesi, tekrarlayan başarısızlık riskini artırabilir.
 • Ektopik Gebelik Riski: Tüplerde sorunlar olan kadınlarda ektopik gebelik (rahim dışı gebelik) riski artar. Embriyo, rahim dışında bir alanda implantasyon yaparsa, gebelik sonuçsuz kalır. Ektopik gebelikler, tüp bebek tedavisinde tekrarlayan başarısızlığa yol açabilir.

3. Hormonal Dengesizlikler: Üreme sürecini etkileyebilir ve tüp bebek tedavisi sırasında başarı oranını etkileyebilir.

 • Yetersiz Hormon Seviyeleri: Doğru hormon seviyeleri, yumurtlamayı destekler, endometriyum tabakasının kalınlaşmasını sağlar ve gebelik sırasında embriyonun rahim içine yerleşmesini kolaylaştırır. Hormonal problemler, örneğin luteal faz defekti gibi durumlar, yetersiz hormon seviyelerine neden olabilir ve tekrarlayan başarısızlığa yol açabilir.
 • Tiroid Sorunları: Tiroid hormonları, üreme sistemi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Tiroid hormonlarının düzgün işlev göstermemesi, yumurtlama bozukluğuna, endometrial kalınlıkta azalmaya ve implantasyonun gerçekleşmesinde sorunlara yol açabilir. Tiroid sorunları, tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı riskini artırabilir.

4. Genetik faktörler: Embriyo gelişimi, implantasyon sürecinde ve gebelik sırasında önemli bir rol oynar.

 • Genetik Anormallikler: Genetik anormalliklere sahip embriyolar, başarısız implantasyon veya gebelik kaybıyla sonuçlanabilir. Bu anormallikler, kromozom yapılarında veya gen mutasyonlarında meydana gelebilir. Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı yaşayan çiftlerde genetik anormalliklerin rolü araştırılmalıdır.
 • Genetik Taşıyıcılık: Çiftlerin taşıyıcısı olduğu genetik hastalıklar, embriyoların sağlıklı bir şekilde gelişmesini ve gebelik sürecini olumsuz etkileyebilir. Taşıyıcılık durumunda, embriyo genetik testlere tabi tutularak, hastalık taşıyıcılığı veya genetik anormallikler tespit edilebilir.
 • Genetik Yatkınlık: Bazı çiftlerde genetik yatkınlık nedeniyle embriyoların sağlıklı bir şekilde gelişmesi ve gebelik süreci zor olabilir. Bu durumda, tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı yaşanabilir.

5. İmmünolojik sistem: Vücudun yabancı maddelere karşı bağışıklık tepkisi vermesini sağlar. Ancak bazı durumlarda, immünolojik sistemdeki dengesizlikler veya aşırı tepkiler, tüp bebek tedavisinde başarıyı olumsuz etkileyebilir.

 • Otoimmün Hastalıklar: Otoimmün hastalıklar, vücudun kendi dokularına karşı bağışıklık tepkisi vermesine neden olan durumlardır. Bu hastalıklar, üreme sistemi üzerinde negatif etkileri olabilir ve tekrarlayan tüp bebek başarısızlığına yol açabilir. Örneğin, antifosfolipid sendromu gibi otoimmün hastalıklar, kan pıhtılaşması ve implantasyon sorunlarına neden olabilir.
 • İnflamasyon ve İmplantasyon Bozuklukları: İmmünolojik problemler inflamasyona ve doku hasarına neden olabilir. Bu da endometrium (rahim iç tabakası) kalitesini etkileyebilir ve implantasyonun başarısını olumsuz yönde etkileyebilir.

Tekrarlayan Tüp Bebek Başarısızlığı Yaşayan Çiftlere Hangi Testler Yapılmalı?

1. Genetik Testler:

 • Karyotip analizi: Çiftin kromozom yapılarının incelenmesi.
 • Preimplantasyon Genetik Tarama (PGT): Embriyoların genetik testlere tabi tutulması.
 • Taşıyıcılık testleri: Genetik hastalıkların taşınması için çiftin test edilmesi.

2. Hormonal Testler:

 • FSH (folikül uyarıcı hormon) ve LH (luteinizan hormon) seviyeleri: Yumurtlama fonksiyonunu değerlendirmek için.
 • Estradiol (E2), progesteron ve prolaktin seviyeleri: Hormonal dengenin analizi.
 • Tiroid hormonları (TSH, T3, T4) testi: Tiroid fonksiyonunu değerlendirmek için.

3. Bağışıklık Sistemine İlişkin Testler:

 • Antikor taramaları: İmplantasyon sürecinde bağışıklık sistemi tepkilerini incelemek için.
 • Antifosfolipid antikor testi: Kan pıhtılaşması ve implantasyon problemlerini tespit etmek için.

4. İmplantasyon ve Rahim Değerlendirmesi:

 • Histeroskopi: Rahim iç yüzeyini incelemek için kullanılan bir işlem.
 • Endometrial biyopsi: Endometrium dokusunun analizi için alınan örnekler.
 • Uterin anormalliklerin değerlendirilmesi için ultrason veya MRI.

5. Embriyo Kalitesi ve Gelişimi İncelemeleri:

 • Embriyo morfolojisi değerlendirmesi: Embriyo yapısı ve gelişimi üzerindeki analizler (Embriyoskop)

Tüp bebek başarısızlığı İçin Tedavi Yöntemleri

1. Preimplantasyon Genetik Tarama (PGT): Embriyoların genetik testlere tabi tutulmasıyla sağlıklı embriyoların seçilmesi ve implantasyon şansının artırılması.2. Embriyo Seçimi ve Transfer Teknikleri:

 • Blastokist transferi: Embriyoların blastokist evresine kadar geliştirilip transfer edilmesi.
 • Hatching tekniği: Embriyonun zarının yumuşatılması veya açılmasıyla implantasyon şansının artırılması.
 • Embriyo seçimi için morfolojik değerlendirme yani Embriyoskop kullanılarak ya da yapay zeka yöntemi ile seçme.

3. Endometrial Hazırlık:

 • Hastanın klinik uygunluğuna göre Doğal Yöntem ya da Yapay Yöntem ile rahim zarı hazırlığı
 • Luteal faz desteği sağlanması.

4. Bağışıklık Modülasyonu:

 • Bağışıklık sistemini düzenleyici tedavilerle dengelemek için immünosüpresif ilaçlar.

5. Trombofili Tedavisi:

 • Antifosfolipid sendromu gibi trombofili durumlarının tedavisi için düşük dozda aspirin ve heparin kullanımı.

6. Doku Uyumu ve Immunolojik Tedaviler:

 • Immunolojik tedavilerle bağışıklık sistemini düzenleme (örneğin, intralipid tedavisi, immünoglobulin tedavisi).

7. Alternatif Üreme Yöntemleri

 • Donör yumurtası veya donör embriyosu kullanma.
 • Taşıyıcı anne yöntemi.

(Türkiye’de alternatif üreme yöntemleri uygulanmamaktadır, önerilmesi yasal değildir, kişisel olarak bir çifte başkasının yumurta ya da sperminin kullanımının önerilmesini ahlaki bulmadığımı ifade etmek isterim)

Konu ile alakalı

Sıkça Sorulan Sorular

İleri kadın yaşı, düşük yumurtalık rezervi, düşük sperm kalitesi, rahim içi ortamın uygun olmaması, genetik sorunlar, tekrarlayan düşük öyküsü, kötü yaşam tarzı (sigara, obezite, alkol, ilaç kullanımı) gibi nedenler başarısız tüp bebek denemeleri ile ilişkilidir.
İdeal yumurtalık stimülasyonu, preimplantasyon genetik tanı ile embriyo seçimi, blastokist transferi, rahim içi ortamın düzeltilmesi, destekleyici ilaçlar ve iyi yönde yaşam tarzı değişiklikleri ile tutunma şansı arttırılabilir.
Düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek ve stresi yönetmek tüp bebek tedavisinin başarı şansını yükseltir.

#UmutHepVar

Mucize Hikayeleri

aktenbikem
aktenbikem
US
Read More
I know Dr. Düzgüner for the past 3 years since he was part of a great IVF team at Memorial Şişli with Dr. Semra Kahraman. I am a Turkish American living in NY, and even with access to private insurance in the US, I have never been able to talk to my IVF doctor on the phone if there was an emergency nor when I had a burning question that needed to be answered immediately. Doctors in the US do not give you their phone number, and I would have to go through the nurse who would call me back 4 hours later only to leave a message.. But in Turkey, with Dr. Düzgüner, everything was about trust and accessibility from the first day. He immediately sent us his number, and set up a FaceTime with me and my husband. He took a deep dive at all our IVF-related blood/semen work and gave us a very factual but encouraging opinion. I was 45 when I left my doctor in the US, and traveled to Turkey to try IVF with Dr. Düzgüner, and despite my old age he was very clear with expectations but never demoralizing nor discouraging. He and his team was always available through phone, text message, and he was never tired of my endless questions! When Dr. Düzgüner later started his clinic, I wanted to continue with him and his team. We discussed other options with him and he worked with me and my husband in researching and giving us endless advice on what our other options could be and worked with us on next steps. With his guidance and patience, we are now expecting twins (36 weeks, a boy and a girl ❤️). Dr Düzgüner helped me become a mommy at age 47, and I am so happy I worked with him all the way to the end. Even during my twin pregnancy back in the US, he would answer my questions within minutes, if l weren’t able to reach my doctor in the US. He and his team deserves all the stars!!
T. B. Beyazıt
T. B. Beyazıt
TR
Read More
Yarım rahim ile gelen mucize Bizim mucize'mize vesile olan Soner hocamız Yarım rahim ile dış merkezde başarısız denemeler sonucu hocamız ile yollarımız kesişti. Soner hocamız bize ilk günden itibaren moralimizi hep yüksek tuttu ve umut oldu. Kendine özgü ve modern tedavi yöntemleriyle çok zorlu ve dikkatli bir sürecin sonunda bebeğimizi kucağımıza almamıza vesile oldu. Kendisi işinde uzman ve hastaların 7/24 yanında olan . En küçük ayrıntılara dikkat eden bir doktordur. Önce Allah'ın izni ve hocamızın vesileyle imkansızdı biz mucizeyi yaşadık. Soner hocamıza sonsuz teşekkür ederiz. İyi ki ; yollarımız kesişti Umut hep var
 Yeliz
Yeliz
UK
Read More
I have never met a doctor in my life who turned such a difficult period into such a pleasant and peaceful teamwork for me. I myself am a graduate nurse working abroad. Soner Bey is a wonderful person who is both very meticulous and really expert in his profession and very interested in his patients, like a friend, who is happy or sad with me with all kinds of difficulties and happiness I faced during this difficult and stressful IVF treatment period. I never doubted his expertise on the path I traveled with him, my trust in him was always infinite and we got good results. If you can't trust your doctor, I would say don't take this difficult path at all. Soner Bey meticulously examined every detail so that I could have a child during my treatment period and I already knew that the result would be positive with the treatment I received from such a meticulous and experienced doctor and finally it happened. Thank you Mr. Soner, it was really very promising and enjoyable to walk this path with you.
E. B. ŞAHİN
E. B. ŞAHİN
TR
Read More
I am glad that we met Soner Hoca in this journey we started with severe male factor and chocolate cyst problems. From the very beginning of the process, he made this journey so easy for us with the support of dear Evrim Hanım, whose interest, expertise and experience in her field made this journey so easy for us that people around me could not believe that I was undergoing a whole baby treatment... We trusted my teacher infinitely. Her highly disciplined and professional approach created an infinite trust in me. I never had any question marks in my head. I knew as much as I needed to know and left myself to the process. I am glad I did so... Our 8-year longing for a child ended in our first IVF trial. The people around me did not believe once again because it is absolutely a MIRACLE to reach a positive result in the first attempt, especially in a situation with factors like ours in the IVF adventure... But this miracle became our reality first with the permission of Allah and then with the support of my teacher Soner. We thank him and Mrs. Evrim a thousand times for their efforts <3
T. B. Beyazıt
T. B. Beyazıt
TR
Read More
The miracle that comes with half a uterus Our teacher Soner, who was instrumental in our miracle Our paths crossed with our teacher as a result of unsuccessful attempts in an external center with half a uterus. Soner always kept our morale high and gave us hope from the first day. With his unique and modern treatment methods, he led us to hold our baby in our arms at the end of a very difficult and careful process. He is an expert in his job and is with the patients 24/7. He is a doctor who pays attention to the smallest details. First, with the permission of Allah and the opportunity of our teacher, it was impossible, we experienced the miracle. We thank our teacher Soner endlessly. Good thing; our paths crossed There is always hope
Meleklerin A.
Meleklerin A.
LB
Read More
In the period when we set out with the severe male factor, after a few surgeries performed outside of Turkey (Lebanon), the result was negative every time, and with the joint decision we made with my wife, we decided that we had no other choice but our doctors in Turkey, and thank God that we had the opportunity to meet with our doctor soner Bey, both his knowledge, his sincere approach to the person and his vast experience always made us feel that we were at the right address, On this path that we started treatment with him and the fact that the result was positive after the first trial made us feel that we continued on the road with the right person again, we thank him very much, thank you very much.
Manal Ghazal
Manal Ghazal
AR
Read More
نحن ممتنون للغاية لطبيبنا الذي قدم لنا… نحن ممتنون للغاية لطبيبنا الذي قدم لنا دعمًا ممتازًا خلال عملية علاج الأنابيب. إنهم محترفون ومتخصصون وذوي تعاطف شديد. تقديرنا حقًا لاحتضانهم للناس ودعمهم ومساعدتهم في إكمال الأسرة. نحن ممتنون للغاية!
Bella
Somalia
Read More
After trying to conceive almost 8 years and 3 failed of IVF circle I have luckily met finally dr Soner DUZGUNER at his clinic 2020 September. After listening and talking each other for an hour and more my hope increased and we started the first circle with PGT test and other health screening, then the first circle was successful. I had beautiful girl and after a year I tried second cycle we used freezing pgt tested embryos and got a boy. The protocols the doctor was very helpful and he gave me special attention and consideration since I had previous failed circles and of course I was foreigner patients. Still I’m his patient and hoping to have more children. Thank you doctor you were very human, kind and understandable doctor.
Parvina Guliyeva
AZ
Read More
Çok teşekkürler Soner beye. Onun ilğisi, ve onun professional davranışı, hər zaman umudunu itirme demeyi, bana moral verdi. Dış merkezlerde 5 negativ denemeden sonra Soner beyin sayesinde 29 haftalık hamileyim. Sağ olsun.
Zeliha
DE
Read More
Ben Almanyadan yazıyorum. Ben Almanyada 3 kere Tüp bebek tedavisi oldum. Ama sonuç hep negativ çıktı. Dr Soner Düzgüner sayesinde ilk kez gebelik testi pozitif çıktı. Dr. Soner Düzgüner bey inanılmaz mükemmel bi Doktor ve Insan. Allaha şükür Dr. Soner Düzgüner sayesinde ikizlerle hamileyim. Insallah bi kaç hafta içinde doğum yapicam. Evlat sahibi olmak isteyen Dr. Soner Düzgünere başvurması kesinlikle tavsiye ediyorum! Iyiki varsiniz Dr bey
Dudz
FR
Read More
Atteinte d’endométriose et Après trois ans de fiv infructueuses en France, j’ai fait connaissance avec le docteur Duzguner et son équipe à Istanbul. C’est un médecin très investi, à l’écoute de ses patients, souriant, disponible, minutieux et très connaisseur dans le domaine de la procréation assistée. J’ai eu le bonheur de tomber enceinte dès mon premier transfert et d’être devenu maman depuis un an. Il a su très vite pointé du doigt le problème et a mis en place le traitement qui m’était le plus adapté. A ce jour, je reste encore en contact avec ce médecin qui suit ses patients et je n’hésiterai pas à faire appel à ses services pour mon prochain transfert. Je le recommande les yeux fermés.

İletişim Formu

İlk Adımı Şimdi Atın
Ücretsiz Ön Görüşme

Op. Dr. Soner Düzgüner ile ön görüşme yapmak için iletişime geçin. Bu değerli hikayenin başlangıcında size eşlik etmek için buradayız.